Center for Kulturanalyse har pt. ingen projektaktivitet, idet vores
samarbejde ud af huset primært organiseres gennem vores kandidatuddannelse i
anvendt kulturanalyse

Er du interesseret i at få foretaget en kulturanalyse eller på anden måde samarbejde med afdeling for etnologi er du velkommen til at henvende dig til lektor Mark Vacher (mvacher@hum.ku.dk) eller studieleder Signe Mellemgaard (signem@hum.ku.dk).