Hvordan arbejder vi?

Center for Kulturanalyse fungerer dels som administrativ ramme om erhvervsrettede aktiviteter inden for de kulturanalytiske fag, dels varetager centret projektstyringen på konkrete opgaver for erhvervslivet, organisationer eller offentlige institutioner. Det særlige ved Center for Kulturanalyse består i vores evne til at kombinere et professionelt og resultatorienteret projektarbejde med en tæt kontakt til forskningen inden for det kulturanalytiske felt.

Projektstyring af specifik opgave

Hvad enten centeret bliver stillet over for en konkret opgave eller selv er med til at udvikle et projekt, så sammensætter CKA typisk et projektteam bestående af en projektleder, en eller flere projektmedarbejdere samt i forskelligt omfang assistenter rekrutteret blandt kandidatstuderende. CKA er samtidig ansvarlig for alle dele af projektstyringen, fra ansættelser, budgethåndtering og faglig kvalitetssikring af projektet.

Som administrativ ramme for et projekt

Center for Kulturanalyse fungerer i visse tilfælde som administrativ ramme for allerede initierede erhvervsaktiviteter inden for de kulturanalytiske fag. Det giver ansatte, studerende og nyuddannede mulighed for at få råd og vejledning i et erhvervsforløb. Centret kan i den forbindelse bruges som organisatorisk ramme for ansættelser, økonomi  og i ansøgningsøjemed.