Om Center for Kulturanalyse

Center for Kulturanalyse er etableret i 2005 for at samle og udvikle udadvendte og erhvervsrettede aktiviteter inden for de kulturanalytiske fag på Københavns Universitet og skabe et forum, hvor operationalisering og praktisk anvendelse af kulturanalytiske forskningsresultater og metoder er i fokus.

Centrets rolle er dobbelt: Udadtil er Center for Kulturanalyse en professionel samarbejdspartner for organisationer, myndigheder og erhvervsliv og et forskningsbaseret alternativ til etablerede konsulentbureauer. Således kan centret sammensætte forskningsteam og projektstyre et projekt i alle dens aspekter.

Indadtil udgør centeret en organisatorisk og administrativ ramme, som har til hensigt at assistere såvel ansatte som nyuddannede og OB-studerende indenfor de kulturanalytiske fag i administration og projektstyring af et erhvervsprojekt.

Center for kulturanalyse er dermed et initiativ, som styrker samarbejdet mellem forskning og erhvervsliv inden for humaniora og i særdeleshed de kulturanalytiske fag.