Publikationer

Tilgængelige rapporter kan enten downloades i PDF format eller rekvireres ved henvendelse til Centerets sekretariat.

Fremtidens interaktive dagligvarehandel.
En undersøgelse af indkøbs- og måltidspraksis blandt børnefamilier og pensionister. Projektet er støttet af Erhvervs- og Byggestyrelsen.
 
Hent i PDF-format.

Små skridt - store forandringer.
En undersøgelse af hjemløshed i gruppen af grønlændere i København. Projektet er udarbejdet for Den Sociale Styrelse og Københavns Kommune.
 
Hent i PDF-format.  

 

Integration og det frivillige foreningsliv. 
En undersøgelse af barrierer og løsninger i relation til foreningsdeltagelse hos unge med anden etnisk baggrund end dansk.
 
Hent i PDF-format.

De gode studieliv.
En kvalitativ undersøgelse af studiemønstre, studieskift og frafald ved Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet.
 
Hent i PDF-format.

Humanister i praksis.
En undersøgelse af humanisters kompetencer, muligheder og vilkår i erhvervslivet.
 
Hent i PDF-format.

Kulturhistoriske værdier på Læsø.
Pilotprojekt Marin Nationalpark.
 
Hent i PDF-format.