Hvem er vi?


Center for Kulturanalyse har til huse på Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet og er oprettet i 2005.

Centeret er forankret i en styregruppe, som sikrer en fortsat udvikling af centerets organisation og virke. Styregruppen består af:

Orvar Löfgren, professor i etnologi ved Lunds Universitet.

Mette Sandbye, lektor ved Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet (suppleant: Henrik Reeh, lektor ved Moderne Kultur og Kulturformidling, Københavns Universitet)

Søren Christensen, lektor ved Almen Etnologi, Københavns Universitet

Tine Damsholt, lektor ved Europæisk Etnologi, Københavns Universitet

Ole Krarup Jensen, akademisk sekretær for dekan og prodekaner ved Erhvervskontakt, Københavns Universitet